Forstyrrelser


1. Hvis ansvar er det, at der ikke opstår uacceptable forstyrrelser hos andre?

a) Boligforeningens bestyrelse
b) Det afgøres i byretten
c) Den som klager
d) Den som har fået tildelt licensen (tilladelseshaveren)
2. Hvordan dæmpes harmoniske frekvenser fra en sender?

a) Man bruger en dummy-load
b) Man indsætter et lavpas-filter mellem sender og antenne
c) Man indsætter et højpas-filter mellem sender og antenne
d) Man kobler antennen fra
3. Hvad kan være årsagen til, at en radioamatør forstyrrer naboens TV?

a) Senderens signal er rent uden harmoniske frekvenser
b) Senderens signal indeholder mange harmoniske frekvenser
c) Senderen anvendes til QRP
d) Netspændingen er 5% lavere end normalt
4. En sender forstyrrer naboens fjernsyn ved direkte indstråling. Hvad kan radioamatøren gøre for at mindske eller fjerne forstyrrelserne?

a) Bruge en bilakkumulator som strømforsyning
b) Flytte antennen længere væk fra naboens grund, og sænke udgangseffekten
c) Købe en sender af et andet mærke
5. En FM-radio forstyrres gennem indstråling via højttalerledningerne. Hvordan kan man fjerne forstyrrelserne?

a) Montere et HF-filter på højttalerledningerne
b) Montere jordforbindelse i stikkontakten
c) Indsætte en spærrekreds mellem FM-radio og antenne, så tæt på radioen som muligt
6. Et TV forstyrres gennem indstråling via antenneindgangen. Hvordan kan man fjerne forstyrrelserne?

a) Montere jordforbindelse i stikkontakten
b) Indsætte en spærrekreds mellem TV'ets antenneindgang og antennekablet
c) Anvende et HF-filter på højttalerledningerne
7. Hvordan fungerer en sugekreds?

a) Forstærker det forstyrrende signal
b) Kortslutter det forstyrrende signal så det ikke kan komme ind i apparatet
c) Deler det forstyrrende signal op i flere udgange
8. Hvordan fungerer et HF-filter?

a) Stopper alle HF-signaler
b) Tillader alle HF-signaler at slippe igennem
c) Fjerner FM-modulation på det forstyrrende signal
9. Hvordan er et HF-filter opbygget?

a) Det bruges kun hvis kategori A eller B laver forstyrrelser
b) Nogle plasticringe, som ikke har selvinduktion
c) En ferritring eller et ferritrør, som ledningen vikles omkring
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top