Frekvens og bølgelængde


1. Hvilken enhed måles frekvensen i?

a) Watt
b) Volt
c) Ampere
d) Hertz
2. Hvad kaldes frekvensområdet 3 MHz - 30 MHz?

a) Lavfrekvens (LF)
b) Mellemfrekvens (MF)
c) Højfrekvens (HF)
d) Mikrobølger
3. Hvordan kan frekvens forklares?

a) Den længste afstand, man kan række med gode antenner
b) Antal svingninger per sekund
c) Reflektioner i atmosfæren
d) Måles i Farad
4. Hvilke frekvenser omfatter VHF området?

a) 300 kHz - 3 MHz
b) 3 MHz - 30 MHz
c) Bruges kun til fjernsyn
d) 30 MHz - 300 MHz
5. Frekvensen 1 GHz ligger i hvilket område?

a) UHF
b) VHF
c) HF
d) MF
6. Hvilken frekvens anvendes i lysnettet i Danmark?

a) 5 Hz
b) 50 Hz
c) 100 Hz
d) 500 Hz
7. I hvilket bånd ligger frekvensområdet 432 MHz - 438 MHz?

a) LF
b) HF
c) VHF
d) UHF
8. Hvilket frekvensområde kaldes for 70 cm båndet?

a) 50-52 MHz
b) 144-146 MHz
c) 432-438 MHz
d) 1240-1300 MHz
9. Hvilket frekvensområde kaldes for 2 meter båndet?

a) 50-52 MHz
b) 144-146 MHz
c) 432-438 MHz
d) 1240-1300 MHz
10. Hvilket frekvensområde kaldes for 23 cm båndet?

a) 50-52 MHz
b) 144-146 MHz
c) 432-438 MHz
d) 1240-1300 MHz
11. Hvilken bølgelængde svarer til frekvensområdet 144-146 MHz?

a) 6 meter
b) 2 meter
c) 70 cm
d) 23 cm
12. Hvilken bølgelængde svarer til frekvensområdet 1240-1300 MHz?

a) 6 meter
b) 2 meter
c) 70 cm
d) 23 cm
13. Hvilken bølgelængde svarer til frekvensområdet 432-438 MHz?

a) 6 meter
b) 2 meter
c) 70 cm
d) 23 cm
14. Hvilken bølgelængde svarer til frekvensområdet 50-52 MHz?

a) 6 meter
b) 2 meter
c) 70 cm
d) 23 cm
15. Hvilket frekvensområde kaldes for 6 meter båndet?

a) 50-52 MHz
b) 144-146 MHz
c) 432-438 MHz
d) 1240-1300 MHz
16. I hvilket bånd ligger frekvensområdet 144 MHz - 146 MHz?

a) MF
b) HF
c) VHF
d) UHF
17. I hvilket bånd ligger frekvensområdet 50 MHz - 52 MHz?

a) MF
b) HF
c) VHF
d) UHF
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top