HPFI-afbryderen

HPFI relæ
Figur 1. HPFI-afbryder.
HPFI-afbryderens funktion
De ledninger, der fører elektriciteten til en husholdning, skal føres gennem en HPFI-afbryder (figur 1). Styrken af den elektriske strøm, der løber ind i installationen, skal være lige så stor som den, der løber ud igen. Er der forskel, har noget af strømmen fundet en "smutvej" forbi HPFI-afbryderen. Dette kan ses på figur 2.

HPFI funktion med fase og nul.
Figur 2. Princippet i en HPFI-afbryder.

Den brune ledning er fasen, og den blå ledning er nul. Når alt fungerer normalt, løber strømmen fra elværket gennem fasen ud til mikrobølgeovnen i fru Hansens køkken. Herfra løber strømmen retur til elværket gennem den blå ledning (nul). Spændingen mellem fase og nul er 230 V AC.

Hvis noget af strømmen fra fasen ikke løber tilbage gennem nul, men i stedet går til jord gennem et menneske, vil HPFI-afbryderen mærke dette. HPFI-afbryderen vil straks afbryde strømmen, og fru Hansen vil overleve, selv om hun rørte ved ovnen, som ved en fejl var blevet strømførende ved at fasen rørte metalkabinettet. Strømvejen uden om HPFI-afbryderen er vist som en gul/grøn ledning på figur 2.

Hvis strømmen i kroppen løber gennem hjertet, kan det medføre hjerteflimmer (og hjertestop) allerede ved en strøm på 0,05 ampere (50 mA). Derfor kræver loven, at HPFI-afbryderen udløser ved en fejlstrøm på maks. 0,03 ampere (30 mA), og der skal være helt afbrudt inden for 0,3 sekunder. En kort udløsetid har stor betydning for at undgå skader i kroppen; især hvis fejlstrømmen overstiger 0,03 ampere.

HPFI-afbryderen kan være konstrueret til kun to strømførende ledninger (fase og nul), men i Danmark anvendes normalt HPFI-afbrydere til fire ledninger (3 faser og nul, se figur 1).

Nogle tilfælde hvor en HPFI-afbryder ikke beskytter
  • HPFI-afbrydere beskytter ikke mod den strøm, der ved berøring løber gennem kroppen mellem to forskellige ledninger i installationen (for eksempel fase og nul, eller to forskellige faser). Denne livsfarlige situation kan opstå, hvis man er ved at tilslutte en lampe til fase og nul, og samtidig berører de 2 ledninger.
  • Hvis man kommer til at røre én strømførende ledning (en fase) samtidigt med at man er godt isoleret fra jorden (har tørre gummisko på), så vil strømmen, der løber gennem kroppen til jord, være så lille, at man ikke får stød og dermed udløses HPFI-afbryderen ikke. Det kan forlede én til at tro, at installationen er afbrudt, og det kan skabe ovennævnte livsfarlige situation, hvis en anden ledning også berøres.
  • Det er muligt at få et meget ubehageligt stød uden at HPFI-afbryderen udløses. For eksempel er 0,01 ampere (10 mA) normalt meget ubehageligt, men ikke livsfarligt. Strømstyrken afhænger af den samlede elektriske modstand fra ledningen (fasen) gennem personen til jord.
Kort sagt
HPFI-afbryderen beskytter mod elektrisk stød, hvis fejlstrømmen løber fra fase til jord. Det kan ske, hvis man berører en strømførende ledning og samtidig har jordforbindelse, for eksempel i et badeværelse med fugtigt gulv.

HPFI-afbryderen beskytter ikke, hvis strømmen løber mellem to faser, eller mellem en fase og nul. For eksempel hvis man berører begge ledninger i en stikkontakt.  

OZ1BXM Lars Petersen, 03-2015.
Ovenstående tekst bygger på artiklen "Fejlstrømsafbryder" i Wikipedia
Figur 2 bringes med tilladelse fra www.handymayn.dk