ITU-CEPT


1. Hvad betyder forkortelsen ITU?

a) Italian Telecom Usergroup
b) IT in United kingdom
c) International Telecommunication Union
d) Indian Telecom United
2. Hvor mange radioregioner har ITU opdelt verden i?

a) Hele verden betragtes som en region
b) 2 regioner
c) 3 regioner
d) 4 regioner
3. Hvad er formålet med ITU?

a) Skabe balance mellem I-lande og U-lande
b) Definere radiotjenester og fordele frekvenser
c) Arbejde for at afskaffe licensprøverne world-wide
d) Hovedkontoret ligger i Schweiz
4. Hvorledes defineres radioamatør tjenesten af ITU i radioreglementets artikel 25?

a) En hobby hvor man kan tjene en del penge
b) En radiotjeneste med oplæring, kommunikation og tekniske eksperimenter, udført af autoriserede personer, som er interesseret i radioteknik.
c) En tjeneste som kan erstatte mobiltelefoni og internet
d) En radiotjeneste for pensionister
5. Hvad betyder forkortelsen CEPT?

a) Central European Post and Telegraph
b) Certified Extra Phone and Telegraph
c) European Conference of Postal and Telecommunications administrations
d) Committee of European Pharmacy Technicians
6. Hvad forstår man ved et "CEPT land"?

a) Et land som ligger i Europa
b) Et land som har tilsluttet sig CEPT's regler for brug af amatør-radiostationer
c) Et land som søger optagelse i EU
d) En stat i Europa som er opstået efter 1989.
7. Hvad forstår man ved et "non-CEPT land"?

a) Et land som ligger uden for Europa
b) Et land som ikke er med i EU
c) Et land som ikke har tilsluttet sig CEPT's regler for brug af amatør-radiostationer
d) En europæisk stat som er dannet før 2. verdenskrig
8. Må man bruge sin operatørlicens (kategori D) i et andet CEPT land?

a) Ja, hvis man ikke skaber forstyrrelser for andre
b) Ja, hvis opholdet varer under 3 måneder
c) Nej, for operatørlicensen er ikke en CEPT licens
9. Hvilket kaldesignal bruger DL5NEU når han er på besøg i Danmark og har en gyldig CEPT licens med?

a) DL5NEU/P
b) DL5NEU/OZ
c) OZ/DL5NEU
d) Han må ikke bruge en tysk CEPT-licens i Danmark
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top