Ikke-teknisk prøve 2023-03-19


1. Hvad måles i volt?
2. Frekvens måles i:
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
4. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elementers Yagi-Uda antenne?
8. Hvad forstår man ved at etablere radiokontakt?
9. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
10. Spænding måles med et:
11. En 2 meter station forstyrrer et TV, selv om TV'et ikke er tilsluttet antennekablet. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelsen?
12. Hvad er den operationelle forkortelse for "please" (vær så venlig)?
13. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af STEVNS?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
15. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
16. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
17. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
18. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
19. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top