Ikke-teknisk prøve 2023-04-02


1. Frekvens måles i:
2. Hvad er det mest anvende amatør-radio prefix i Danmark?
3. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
7. Hvilken antennetype er en yagi-uda antenne?
8. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende- og modtageantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?
9. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
10. Jævnstrøm betegnes:
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Q-koden "QTH" angivet ved det fonetiske alfabet er:
13. Hvilken Q-kode anvendes til spørgsmålet "Varierer styrken af mine signaler"?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
16. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
17. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
18. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
19. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
20. Hvad er QSL-kort?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top