Ikke-teknisk prøve 2023-11-05


1. Hvad måles i volt?
2. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
3. Hvad anvendes et HPFI-relæ til?
4. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
7. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


8. Hvad er en ring-QSO?
9. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
10. Vekselstrøm betegnes:
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Hvilken Q-kode anvendes til spørgsmålet "Varierer styrken af mine signaler"?
13. Hvorfor er det vigtigt at lytte på frekvensen, før man kalder CQ?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
16. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
17. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
18. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
19. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top