Ikke-teknisk prøve 2024-01-13


1. Hvad er enheden for elektrisk strøm?
2. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Hvilken af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?
7. Hvilken betydning har det, at antennen anbringes så højt og frit som muligt?
8. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
9. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
10. Strøm måles med et:
11. En 2 meter amatørsender forstyrrer et musikanlæg. Hvad kan man gøre for at fjerne forstyrrelserne?
12. Q-koden QRT betyder:
13. Hvorfor er det vigtigt at lytte på frekvensen, før man kalder CQ?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
16. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top