Ikke-teknisk prøve 1


1. Hvilken enhed bruges ved måling af spænding?

a) A
b) V
c) Ohm
d) W
2. Hvad betegner enheden Ohm?

a) Effekt
b) Spænding
c) Strøm
d) Modstand
3. Hvad kaldes frekvensområdet 3-30 MHz?

a) Lavfrekvens (LF)
b) Mellemfrekvens (MF)
c) Højfrekvens (HF)
d) VHF
4. Hvad kendetegner lysnettet?

a) Afgiver 110 V AC
b) Afgiver 220 V DC
c) Afgiver 230 V DC
d) Afgiver 230 V AC
5. Hvilken impedans har en åben, midtpunktfødet dipol antenne ved resonansfrekvensen?

a) 36 Ohm
b) 73 Ohm
c) 100 Ohm
d) 300 Ohm
6. Tropoudbredelse på VHF/UHF kan ske ved en af følgende vejrtyper:

a) Højtryk og varmefronter
b) Regn
c) Snestorm
d) Det har ingen betydning med vejret
7. Gennem en modstand måles 1,5 A. Hvad har man målt?

a) Modstandens ohmske værdi
b) Spændingen over modstanden
c) Strømmen, som løber gennem modstanden
d) Den afsatte effekt i modstanden
8. Hvordan dæmpes udstrålingen af harmoniske frekvenser?

a) Man bruger en dummy-load
b) Man indsætter et lavpas-filter mellem sender og antenne
c) Man indsætter et højpas-filter mellem sender og antenne
d) Man kobler antennen fra
9. Hvordan udtales A i det fonetiske alfabet?

a) Argentina
b) Alfa
c) Apple
d) Amsterdam
10. Hvad betyder QRM?

a) Du kaldes af ...
b) Din udsendelse forstyrres
c) Min position er ...
d) Nedsæt sendeeffekten
11. Hvilken forkortelse bruges, når man ønsker, at modparten skal nedsætte sendeeffekten?

a) QRL
b) QRO
c) QSP
d) QRP
12. Hvad bruges et coaxkabel til?

a) Erstatte antennen i tordenvejr
b) Transportere energi mellem transceiver og antenne
c) Transportere strøm mellem mikrofon og sender
d) Transportere energi mellem strømforsyning og transceiver
13. Hvilket land kommer LA3AK fra?

a) Norge
b) Sverige
c) Tyskland
d) England
14. Hvilket område har IARU udpeget til "satellite exclusive" på 2 meter båndet?

a) 144,000 - 144,100 MHz
b) Omkring 144,300 MHz
c) Repeaterfrekvenserne
d) 145,806 - 146,000 MHz
15. Hvorfor skal man først lytte på en frekvens før man sender?

a) For ikke at forstyrre igangværende trafik
b) For at høre om antennen er i resonans
c) For at senderen kan varme op
d) For at andre kan kalde mig først
16. Må man bryde ind i en simplex QSO?

a) Ja, men kun hvis de andre deltagere har samme licenskategori
b) Ja, men man bør først spørge om det er i orden
c) Nej, det er forbudt
d) Simplex QSO bruges ikke længere
17. Hvad betyder rapporten 33 i RS systemet?

a) Læses med nogen vanskelighed, svage signaler
b) Læses fuldstændigt uden besvær, kraftige signaler
c) Ulæseligt, signalerne kan næppe anes
18. Hvad betyder forkortelsen ITU?

a) International Telecom Usergroup
b) IT for United kingdom
c) International Telecommunication Union
d) Indian Telecom United
19. Hvem udsteder bekendtgørelser om amatørradio i Danmark?

a) Forbrugerstyrelsen
b) Udenrigsministeriet
c) IT- og Telestyrelsen
20. Må du sende mellem 50-52 MHz hvis du har operatørlicens kategori D?

a) Ja
b) Ja, men kun hvis du overvåges af en radioamatør med licens kategori A eller B
c) Nej, det er ikke tilladt
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top