Ikke-teknisk prøve 2


1. Hvilken enhed måles strøm i?

a) Ampere
b) Watt
c) Volt
d) Ohm
2. Hvilket bånd tilhører 144-146 MHz?

a) HF
b) MF
c) VHF
d) UHF
3. Spænding måles i:

a) Volt
b) Watt
c) Ohm
d) Ampere
4. Modstand måles i:

a) Volt
b) Ampere
c) Ohm
d) Watt
5. Når en spænding nedtransformeres, så:

a) lagres spændingen
b) øges spændingen
c) sænkes spændingen
d) det gør man aldrig
6. Hvorfor er det vigtigt først at lytte på frekvensen, som man ønsker at anvende til en QSO?

a) Man lytter ikke på frekvensen først
b) For ikke at forstyrre andres brug af frekvensen
c) For at give mulighed for andre at kalde mig først
d) Antennen skal tilpasses
7. Sender og modtager du på samme frekvens, når du benytter en repeater til QSO?

a) Nej, jeg sender og modtager på forskellige frekvenser
b) Kan man selv vælge i opkaldsproceduren
c) Repeatere må ikke benyttes til QSO'er
d) Ja
8. Hvilken antennetyper er en yagiantenne?

a) Retningsantenne
b) Halvbølgeantenne
c) Kvartbølgeantenne
d) Kunstantenne
9. Hvilken betydning har det, at du anbringer din antenne så højt og frit som muligt?

a) At antennen hører under masteloven
b) På den måde overholdes stærkstrømsreglementet
c) Det har betydning for rækkevidden
d) Har ingen betydning
10. Modstand måles med et:

a) Voltmeter
b) Ohmmeter
c) Modstand kan ikke måles
d) Amperemeter
11. Har du pligt til, som bruger af amatør-radioanlæg at sikre, at der ikke skabes forstyrrelser?

a) Ikke hvis jeg anvender et amatør-radioanlæg, der opfylder vedkommende Dansk radio grænseflade
b) Jeg har kun pligt til at afhjælpe forstyrrelser
c) Ja
d) Nej
12. Hvilken Q-kode anvendes for at fortælle, at jeg er klar?

a) QRP
b) QRS
c) QRV
d) QRT
13. Det internationale nødsignal på radio-telefoni hedder:

a) Help
b) Mayday
c) SOS
d) CQ
14. Hvad vil det sige, at man benytter en simplex kanal?

a) At kanalen kun benyttes til korte QSO'er
b) Specialle kanaler der tildeles af IT- og Telestyrelsen
c) Benyttes kun til blindsending
d) Alle parter i QSO'en sender og modtager på samme frekvens
15. Hvad sker der, når repeateren falder ud?

a) Repeateren skifter frekvens
b) Repeaterens sender stopper
c) Den ansvarshavende bliver automatisk tilkaldt
d) Udtrykket eksisterer ikke
16. Kan du som amatør-radio-bruger underlægges tavshedspligt?

a) Kun for radiosignaler over 50 MHz
b) Kun for radiosignaler under 50 MHz
c) Ja
d) Nej
17. Hvad forbinder man med at opnå radiokontakt?

a) Udtrykket benyttes, når man forstyrrer en igangværende QSO
b) Det er et udtryk, der ikke anvendes
c) Enten ved selv at besvare et opkald, eller ved selv at lave et opkald som besvares
d) At QSO'en ikke opnås ved hjælp af en repeater
18. Du hører følgende kald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ, skifter
Du skal benytte station OZ1OHR til at besvare kaldet. Hvordan lyder dit svar?

a) Du går klart og tydeligt igennem, kan du høre mig?
b) OZ1KLB her er OZ1OHR Oscar Zulu 1 Oscar Hotel Romeo, skifter
c) CQ CQ CQ her er OZ1OHR kan du høre mig?
d) OZ1KLB jeg hører dig fint, skifter
19. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatør-radiostation i andre lande?

a) Nej, den gælder kun i Danmark
b) Må benyttes i alle lande under kortvarigt ophold
c) Ja, blot det er et CEPT-land
d) Det findes der ingen regler om
20. Du lytter på 145,600 MHz, som er en repeater udgang. Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at åbne denne repeater?

a) 145,000 MHz
b) 145,600 MHz
c) 145,100 MHz
d) 144,900 MHz
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top