Ikke-teknisk prøve 2013-04-27


1. Hvad er enheden for elektrisk strøm?
2. Spænding måles i:
3. Modstand måles i:
4. Spænding måles med et:
5. Sender og modtager du på samme frekvens, når du benytter en repeater til QSO?
6. Hvilken Q-kode anvendes for at fortælle jeg er klar?
7. Når udbredelsen på VHF/UHF strækker sig langt ud over horisonten, så skyldes det ofte:
8. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
9. Forkortelsen for megahertz er
10. En 2 meter amatørsender forstyrrer et stereoanlæg. Hvad kan man gøre for at fjerne forstyrrelserne?
11. En amatørradiosender forstyrrer et TV. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Må indehaveren af et D-certifikat anvende frekvensbåndet 87,5 - 108 MHz til amatørradio?
13. Q-koden "QTH" angivet ved det fonetiske alfabet er:
14. Hvad vil det sige, at din signalstyrke er S7?
15. Hvilken af nævnte Q-koder skal anvendes for at spørge om jeg skal skifte frekvens?
16. Hvad er en ring-QSO?
17. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
18. OZ1KLB har kaldt med CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdige med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
19. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatør-radiostation i andre lande?
20. Du lytter på 145,600 som er en repeater udgang.
Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at åbne denne repeater?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top