Ikke-teknisk prøve 2013-06-15


1. Volt angiver:
2. Modstand måles i:
3. Hvad er effektiv-spændingen, hvis du anvender lysnettet som energikilde?
4. Hvorfor er det vigtigt først at lytte på frekvensen, man ønsker at anvende til en QSO?
5. Sender og modtager du på samme frekvens, når du benytter en repeater til QSO?
6. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen


7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elements Yagi-Uda antenne?
8. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
9. Strømstyrke måles med et:
10. Kan man med et universalinstrument/multimeter måle en senders udgangseffekt?
11. En amatørradiosender forstyrrer et TV. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Må indehaveren af et D-certifikat anvende frekvensbåndet 87,5 - 108 MHz til amatørradio?
13. Q-koden "QTH" angivet ved det fonetiske alfabet er:
14. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
15. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørbånd?
16. Anvender man CQ kald på 2 meter?
17. OZ1KLB har kaldt med CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdige med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
18. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
19. Du lytter på 145,600 MHz, en repeater udgang.
Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at åbne denne repeater?
20. Hvad betydere det, hvis du hører "CQ København"?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top