Ikke-teknisk prøve 2014-12-11


1. Hvilket bogstav bruger vi for enheden spænding?
2. Hvad er det mest anvendte amatør-radio præfiks i Danmark?
3. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
4. Hvordan beskytter en HFPI-afbryder mod at man får et livsfarligt elektrisk stød ?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elements Yagi-Uda antenne?
8. Strøm måles med et:
9. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende- og modtageantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?
10. Hvordan måler man almindeligvis modstand?
11. En 2 meter station forstyrrer et TV, selv om TV'et ikke er tilsluttet antennekablet. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelsen?
12. Hvilket frekvensområde er forbeholdt amatørradiotrafik?
13. Hvorfor er det vigtigt at lytte på frekvensen, før man kalder CQ?
14. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
15. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
16. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter.
Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top