Ikke-teknisk prøve 2015-01-24


1. Hvad er enheden for elektrisk strøm?
2. I hvilken af ITU's Radio Regioner ligger Danmark?
3. Hvad er forskellen på et tørbatteri og en akkumulator?
4. Må du med dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
5. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
6. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


7. Hvad forstår man ved at etablere radiokontakt?
8. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
9. Strøm måles med et:
10. Hvordan måler man almindeligvis modstand?
11. Hvordan staver man "BIL" ved hjælp af det fonetiske alfabet?
12. Hvad er Q-koden for "Skift til en anden frekvens"?
13. Q-koden QRT betyder:
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
18. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
19. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
20. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top