Ikke-teknisk prøve 2015-03-22


1. Frekvens måles i:
2. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
3. Hvis du hører kaldesignaler OZ/DL7KR, så er det...
4. Hvad er forskellen på et tørbatteri og en akkumulator?
5. Hvordan beskytter en HPFI-afbryder mod at man får et livsfarligt elektrisk stød?
6. Har danske radioamatører pligt til af føre logbog?
7. Hvilken af nedenstående transmissionslinier er et koaksialkabel?
8. Hvor mange dipoler finder der i en fire-element Yagi-Uda antenne?
9. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
10. Strøm måles med et:
11. Kan man ved anvendelse af amatørradio-frekvensbånd over 50 MHz komme til at forstyrre en nabos TV modtagelse?
12. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en anden amatørradiostation om at sende langsommere?
13. Ved etablereing af en forbindelse skal man ...
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
16. Hvad vi det sige ”at åbne repeateren”?
17. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
18. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
19. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top