Ikke-teknisk prøve 2016-01-23


1. Frekvens måles i
2. Hvad er det mest anvendte amatør-radio prefix i Danmark?
3. Hvilket af de viste frekvensområder ligger inden for et amatørradio-frekvensbånd i Danmark?
4. Hvad er forskellen på et tørbatteri og en akkumulator?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Hvilken antennetype er en Yagi-Uda antenne?
7. Hvilken betydning har det, at antennen anbringes så højt og frit som muligt?
8. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
9. Forkortelsen for "megahertz" er
10. Kan man ved anvendelse af amatørradio-frekvensbånd over 50 MHz komme til at forstyrre en nabos TV modtagelse?
11. Hvad forstår man ved at etablere radiokontakt?
12. Må indehaveren af et D-certifikat anvende frekvensbåndet 87,5 - 108 MHz til amatørradio?
13. Q-koden QRT betyder:
14. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
15. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
16. Må man anvende CQ kald i alle amatørradio-frekvensbånd?
17. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
18. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSOen. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over ens forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top