Ikke-teknisk prøve 2016-04-02


1. Hvilket bogstav bruger vi for enheden spænding?
2. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
3. I hvilken af ITU's radio regioner ligger Danmark?
4. Hvad anvendes et HPFI-relæ til?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
7. En kvartbølge ground-plane antenne til 145 MHz er anbragt i toppen af en 10 meter høj antennemast. Hvad kan antennens jordplan bestå af?
8. Hvor mange dipoler findes der i en fire-element Yagi-Uda antenne?
9. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
10. Hvordan måler man almindeligvis elektrisk modstand?
11. En amatørsender forstyrrer et TV. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Må indehaveren af et D-certifikat anvende frekvensbåndet 87,5 - 108 MHz til amatørradio?
13. I hvilket amatørradiobånd ligger 1296 MHz?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad forstår man ved at etablere radiokontakt?
16. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
17. Q-koden QRT betyder:
18. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
19. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
20. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top