Ikke-teknisk prøve 3


1. En svingning per sekund er:

a) 1 Hz
b) 1 MHz
c) 1 GHz
d) 1 kHz
2. Modstand måles i:

a) Watt
b) Ampere
c) Ohm
d) Volt
3. Når en pære er påtrykt 6V betyder det:

a) Gevindtypen er 6 V
b) Pæren er beregnet til en spænding på 6 V
c) Betegnelsen benyttes ikke på pærer
d) En pære af høj kvalitet
4. Når en spænding nedtransformeres, så:

a) lagres spændingen
b) øges spændingen
c) sænkes spændingen
d) det gør man aldrig
5. Sender og modtager du på samme frekvens, når du benytter en repeater til QSO?

a) Nej, jeg sender og modtager på forskellige frekvenser
b) Kan man selv vælge i opkaldsproceduren
c) Repeatere må ikke benyttes til QSO'er
d) Ja
6. Hvilken antennetype er der tale om, når fødeimpedansen rent ohmsk har en værdi på ca. 36 ohm?

a) Kan ikke bestemmes med ohmsk værdi
b) Kunstantenne
c) Kvartbølgeantenne
d) Dipolantenne
7. Hvilken antennetyper er en yagiantenne?

a) Retningsantenne
b) Halvbølgeantenne
c) Kvartbølgeantenne
d) Kunstantenne
8. Hvilken betydning har det, at du anbringer din antenne så højt og frit som muligt?

a) At antennen hører under masteloven
b) På den måde overholdes stærkstrømsreglementet
c) Det har betydning for rækkevidden
d) Har ingen betydning
9. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?

a) Reflekteres altid af de ioniserede luftlag
b) Udbredes efter rette linier og reflekteres normalt ikke af de ioniserede luftlag
c) Kan kun benyttes med vertikal antenne
d) Udbredes slet ikke
10. Forkortelsen for Megahertz er:

a) GHz
b) MHz
c) MMM
d) kHz
11. Vil du som amatør-radio-bruger med certifikat kategori D kunne forstyrre naboen, så du skal anvende et HF-filter?

a) Ja, afhænger ikke af licenstype
b) Vedrører kun kategori A i forstyrrelsessager
c) Et HF-filter hjælper ikke i forstyrrelsessager
d) Nej, ikke med certifikat kategori D
12. Hvilken Q-kode anvendes for at fortælle, at jeg er klar?

a) QRP
b) QRS
c) QRV
d) QRT
13. Hvilket bånd er der tale om, når man taler om 2 meter?

a) 144-146 kHz
b) 144-146 MHz
c) 144-146 GHz
d) 144-146 Hz
14. Hvad vil det sige, at din signalstyrke er S7?

a) Svage signaler
b) Meget svage signaler
c) Ret kraftige signaler
d) Kraftige signaler
15. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørbånd?

a) Undgå klicheer og kraftudtryk og vær taktfuld
b) Anvend ikke kaldesignaler i QSO'en, du ved jo hvem du taler med
c) Brug altid Q-koder, det fremmer forståelsen
d) Tal hurtigt, det nedsætter ventetiden på frekvensen
16. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?

a) Hvem er med her idag?
b) Er der nogen, der lytter her?
c) Break, break, break, er der nogen der kan høre mig?
d) Det var OZ1ABC, der åbnede repeateren, er der nogen QRV?
17. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdige med QSO'en. Hvem har, efter god tone, ret til at blive på frekvensen?

a) OZ1KLB
b) OZ1HLB
c) Det er god tone, at de begge forlader frekvensen
d) Her tales ikke om god tone. Det drejer sig blot om at kalde CQ først.
18. Hvad er et QSL-kort?

a) Det er en vejrprognose til brug for meteorscatter
b) Udsendes kun af et bureau, hvis de har hørt dig i luften
c) En skriftlig bekræftelse på en ført QSO
d) Benyttes i rævejagter
19. I hvilken situation kan du miste dit certifikat?

a) Man kan aldrig miste sit certifikat
b) Hvis jeg groft eller gentagne gange overtræder lov om radiofrekvenser eller de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår for certifikatet
c) Hvis jeg fortæller, hvad jeg lige har hørt på en anden amatør-radio frekvens
d) Hvis jeg ikke besvarer kaldende stationer
20. Hvad betyder det, hvis du hører "CQ København"?

a) Et opkald kan ikke målrettes på denne måde
b) Næste rævejagt afholdes i København
c) Målrettet kald, så amatører i København ikke besvarer dette opkald
d) Målrettet kald, så kun amatører i København besvarer dette opkald
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top