Ikke-teknisk prøve 4


1. Hvorfor er det vigtigt først at lytte på frekvensen, som man ønsker at anvende til en QSO?

a) Man lytter ikke på frekvensen først
b) For ikke at forstyrre andres brug af frekvensen
c) For at give mulighed for andre at kalde mig først
d) Antennen skal tilpasses
2. Hvad vil det sige at åbne repeateren?

a) At starte repeaterens sender
b) Dette er forbeholdt repeaterens ansvarshavende
c) En repeater kan kun falde ud
d) Udtrykket eksisterer ikke
3. Sender og modtager du på samme frekvens, når du benytter en repeater til QSO?

a) Ja
b) Kan man selv vælge i opkaldsproceduren
c) Repeatere må ikke benyttes til QSO'er
d) Nej, jeg sender og modtager på forskellige frekvenser
4. Er det tilladt på en simplex kanal at bryde ind i en bestående QSO?

a) På simplexkanaler kan man ikke bryde ind
b) Afhænger af hvilken licenstype man besidder
c) Ja, men det er ikke god tone
d) Nej
5. Hvad er en ring-QSO?

a) Når man via det offentlige telefonnet aftaler en QSO
b) Et udtryk for rævejagt
c) Når 3 eller flere amatører taler sammen
d) Når 2 amatører taler sammen i længere tid
6. Anvender man CQ kald på 2 meter?

a) Nej
b) Ja
c) CQ kald anvendes kun på frekvenser over 50 MHz
d) CQ kald anvendes kun på frekvenser under 50 MHz
7. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ, skifter
Du skal benytte station OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?

a) OZ1KLB jeg hører dig fint, skifter
b) OZ1KLB her er OZ1OHR Oscar Zulu 1 Oscar Hotel Romeo, skifter
c) Her er OZ1OHR kan du høre mig?
d) OZ1OHR kalder OZ1KLB kan du høre mig?
8. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatør-radio-station i andre lande?

a) Må benyttes i alle lande under kortvarige ophold
b) Ja, blot det er et CEPT-land
c) Nej, den gælder kun nationalt
d) Det findes der ingen regler om
9. Når der tales om Ampere er der tale om:

a) Effekt
b) Strøm
c) Spænding
d) Modstand
10. Spænding måles i:

a) Ampere
b) Watt
c) Volt
d) Ohm
11. Frekvenser måles i:

a) Hertz
b) Ohm
c) Volt
d) Bytes
12. Må man oplade almindelige tørbatterier?

a) Nej
b) Ja
c) Kun hvis de ikke aflades helt
d) Alle typer batterier kan lades
13. Hvad kan selv en ret svag strøm gennem kroppen medføre?

a) Leddegigt
b) Hjertestop
c) Er uskadelig
d) Uhelbredelige synsforstyrrelser
14. Hvilken antennetyper er en yagiantenne?

a) Retningsantenne
b) Halvbølgeantenne
c) Kvartbølgeantenne
d) Kunstantenne
15. Hvilken betydning har det, at du anbringer din antenne så højt og frit som muligt?

a) At antennen hører under masteloven
b) På den måde overholdes stærkstrømsreglementet
c) Det har betydning for rækkevidden
d) Har ingen betydning
16. Hvad kan man måle med et universalinstrument (multimeter)?

a) Farad, Henry
b) Volt, Ampere, Ohm
c) Pascal, Newton
d) Multimetre bruges ikke længere
17. I hvilket tilfælde af forstyrrelser anvendes ferritringe eller ferritrør (HF-filter)?

a) Indstråling via tilslutningsledninger
b) Indstråling via antennetilslutning
c) Direkte indstråling
d) Kan ikke anvendes i forstyrrelsessager
18. Vælg den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af STEVNS:

a) Sierra Tango Echo Valetta November Sierra
b) Sara Tango Echo Victor November Sara
c) Sierra Tango Echo Victor November Sierra
d) Sierra Turbo Echo Victor November Sierra
19. Hvilken Q-kode anvendes for at fortælle, at jeg er klar?

a) QRP
b) QRS
c) QRV
d) QRT
20. Hvor mange regioner har IARU opdelt verden i?

a) 2
b) 3
c) 5
d) 7
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top