Ikke-teknisk prøve 5


1. Hvad betegner enheden Ohm?

a) Effekt
b) Modstand
c) Spænding
d) Strøm
2. Hvad betyder den elektriske forkortelse AC?

a) Almindelig Condensator
b) Alternative Condensator
c) Alternating Current (vekselstrøm)
d) Direct Current (jævnstrøm)
3. I hvilket område ligger frekvensen 1 GHz?

a) MF
b) HF
c) VHF
d) UHF
4. Hvilken spænding er der i en almindelig stikkontakt?

a) 90 V DC
b) 110 V AC
c) 230 V AC
d) 400 V AC
5. Hvad kan der i værste fald ske med en person, som får strøm gennem kroppen?

a) Det kildrer i fingrene
b) Han er sygemeldt i op til 14 dage
c) Hjerte- eller lungefunktionen kan standse
d) Skaden anmeldes til arbejdstilsynet
6. I hvilken retning udstråles effekten fra en GP antenne?

a) En GP antenne er rundstrålende
b) Det kommer an på kablet
c) Det kommer an på materialet, som antennen er lavet af
d) Udstrålingen rettes mod jorden
7. Gennem en modstand måles 1,5 A. Hvad har man målt?

a) Modstandens ohmske værdi
b) Spændingen over modstanden
c) Strømmen gennem modstanden
d) Den afsatte effekt i modstanden
8. Hvad kan være årsagen til, at en radioamatør forstyrrer naboens TV?

a) Senderens signal er helt rent uden harmoniske frekvenser
b) Senderens signal indeholder mange harmoniske frekvenser
c) Senderen anvendes til QRP
d) Netspændingen er 5% lavere end normalt
9. Hvordan udtales L i det fonetiske alfabet?

a) Lima
b) London
c) Liverpool
d) Luxembourg
10. Hvad betyder QRZ?

a) Hvem kalder mig?
b) Skal jeg skifte til en anden frekvens?
c) Er du klar?
d) Hvorledes er forståeligheden af mine signaler?
11. Hvilken Q-kode bruges, hvis jeg skifter til en anden frekvens?

a) QRV?
b) QSY
c) QTH?
d) QSL
12. Hvilket af følgende prefix anvendes i Irland?

a) I
b) EI
c) LY
d) YL
13. Hvilken afstand er der mellem repeaternes udgangsfrekvenser på 2 meter båndet (IARU region 1)?

a) 6,25 kHz
b) 12,5 kHz
c) 25 kHz
d) 50 kHz
14. Dit kaldesignal er OZ1NY. Du hører OZ1OLD kalde CQ (simplex) og du vil besvare hans opkald. Hvad sender du?

a) OZ1OLD det er mig som kalder, skifter
b) OZ1OLD det er OZ1NY Oscar Zulu Et November Yankey som kalder, skifter og lytter
c) OZ1OLD her er 1NY i Valby, navnet er Kurt, jeg kører med en Yaesu station og antennen er en GP, fik du det?
15. Hvad er et QSL-kort?

a) Et kort med et foto af den by man bor i
b) En skriftlig bekræftelse af en QSO
c) Bruges ofte af firmaer, som sælger brugt udstyr og antenner
d) Et kort som viser den radio man kører med
16. Hvad betyder rapporten 33 i RS systemet?

a) Ulæseligt, signalerne kan næppe anes
b) Læses med nogen vanskelighed, svage signaler
c) Læses fuldstændigt uden besvær, kraftige signaler
d) S-meteret viser 33 dB
17. Hvad forstår man ved et "CEPT land"?

a) Et land som ligger i Europa
b) Et land som har tilsluttet sig CEPT's regler for brug af amatør-radiostationer
c) Et land som søger optagelse i EU
d) En stat i Europa som er opstået efter 1989.
18. Hvad kræves for at gå i luften som radioamatør?

a) IT- og Telestyrelsen kender ens navn og adresse.
b) IT- og Telestyrelsen har givet individuel tilladelse til frekvensanvendelse efter bestået prøve.
c) IT- og Telestyrelsen har modtaget tilmelding til prøven.
d) IT- og Telestyrelsen har modtaget tilmelding til prøven samt prøvegebyr.
19. Må man kalde op uden at bruge sit kaldesignal?

a) Ja, bare man siger navn og QTH
b) Nej, kaldesignalet skal altid bruges når man kalder op
c) Kaldesignalet skal siges hvert 10. sekund
d) Kaldesignalet overføres automatisk, så man behøver ikke sige det
20. Hvordan staves Odense med det fonetiske alfabet?

a) Oscar - Delta - Edward - November - Sierra - Edward
b) Oslo - Denmark - Echo - New york - Sierra - Echo
c) Oslo - Delta - Echo - November - Sugar - Echo
d) Oscar - Delta - Echo - November - Sierra - Echo
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top