Ikke-teknisk-prøve7


1. Når der tales om ampere, er der tale om:

a) Strøm
b) Effekt
c) Spænding
d) Modstand
2. Hvilket bånd tilhører 144-146 MHz?

a) UHF
b) VHF
c) HF
d) MF
3. Modstand måles i:

a) Ampere
b) Watt
c) Volt
d) Ohm
4. Kan man oplade almindelige tørbatterier?

a) Nej
b) Kun hvis de ikke aflades helt
c) Alle typer batterier kan lades
d) Ja
5. Sender og modtager du på samme frekvens, når du benytter en repeater til QSO?

a) Kan man selv vælge i opkaldsproceduren
b) Repeatere må ikke benyttes til QSO'er
c) Nej, jeg sender og modtager på forskellige frekvenser
d) Ja
6. Hvis er radioanlæg bl. a. overholder bekendtgørelsen om radio- og teleterminaludstyr, er det:

a) CE mærket
b) CEPT mærket
c) Forstyrrelsesfrit udstyr
d) P&T mærket
7. Hvilken antennetype er der tale om, når fødeimpedansen rent ohmsk har en værdi på ca. 73 ohm?

a) Kvartbølgeantenne
b) Kan ikke bestemmes med ohmsk værdi
c) Kunstantenne
d) Dipolantenne
8. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?

a) Kan kun benyttes med vertikal antenne
b) Reflekteres altid af de ioniserende luftlag
c) Udbredes efter rette linier og reflekteres normalt ikke af de ioniserede luftlag
d) Udbredes slet ikke
9. Jævnstrøm betegnes:

a) AH
b) JS
c) DC
d) AC
10. I hvilket tilfælde af forstyrrelser anvendes en spærre- og sugekreds?

a) Indstråling via elnettet
b) Indstråling via antennetilslutning
c) Indstråling via højttalerledninger
d) Spærre- og sugekredse kan ikke anvendes i forstyrrelsessager
11. I hvilket tilfælde af forstyrrelser anvendes ferritringe eller ferritrør (HF-filtre)?

a) Kan ikke anvendes i forstyrrelsessager
b) Indstråling via antennetilslutning
c) Direkte indstråling
d) Indstråling via tilslutningsledninger
12. Hvilken af nævnte Q-koder skal anvendes for at spørge om jeg skal skifte frekvens?

a) QRZ?
b) QSY?
c) QSL?
d) QTH?
13. I hvilken ITU region ligger Danmark?

a) 4
b) 2
c) 1
d) 3
14. Hvad sker der, når repeateren falder ud?

a) Repeaterens sender stopper
b) Repeateren skifter frekvens
c) Udtrykket eksisterer ikke
d) Den ansvarshavende bliver automatisk tilkaldt
15. Er det tilladt på en simplex kanal at bryde ind i en bestående QSO?

a) Nej
b) På simplexkanaler kan man ikke bryde ind
c) Ja, men det er ikke god tone
d) Afhænger af hvilken licenstype man besidder
16. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ skifter. Du skal benytte stationen OZ1OHR til at besvare kaldet. Hvordan lyder dit svar?

a) OZ1KLB jeg hører dig fint, skifter
b) Du går klart og tydeligt igennem, kan du høre mig?
c) CQ CQ CQ her er OZ1OHR kan du høre mig?
d) OZ1KLB her er OZ1OHR - Oscar Zulu 1 Oscar Hotel Romeo, skifter
17. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdige med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?

a) OZ1OHR
b) Her tales ikke om god tone. Det drejer sig blot om at lave et CQ kald først.
c) Det er god tone, at begge forlader frekvensen.
d) OZ1KLB
18. Hvad er QSL-kort?

a) En skriftlig bekræftelse på en ført QSO
b) Det er en vejrprognose til brug for meteorscatter
c) Udsendes kun af et bureau hvis de har hørt dig i luften
d) Benyttes i rævejagter
19. I hvilken situation kan du miste dit certifikat?

a) Man kan aldrig miste sit certifikat
b) Hvis jeg ikke besvarer kaldende stationer
c) Hvis jeg fortæller, hvad jeg lige har hørt på en anden amatør-radio-frekvens
d) Hvis jeg groft eller gentagne gange overtræder lov om radiofrekvenser, eller de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår for certifikatet
20. Hvad betyder det, hvis du hører "CQ København"?

a) Målrettet kald, så amatører i København ikke besvarer dette opkald
b) Et kald kan ikke målrettes på denne måde
c) Næste rævejagt afholdes i København
d) Målrettet kald, så kun amatører i København besvarer dette kald
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top