Ikke-teknisk prøve 2016-06-11


1. Hvad måles i volt?
2. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
3. Hvad er lysnettets effektiv-spænding i Danmark?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elements Yagi-Uda antenne?
8. Hvilken betydning har det, at antennen anbringes så højt og frit som muligt?
9. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
10. En amatørradiosender forstyrrer et TV. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
11. Hvordan staver man "BIL" ved hjælp af det fonetiske alfabet?
12. Hvilket frekvensområde er forbeholdt amatørradiotrafik?
13. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvad sker der når repeateren "falder ud"?
17. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
18. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
19. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1OHR. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top