Ikke-teknisk prøve 2016-06-26


1. Effekt måles i?
2. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
3. I hvilken af ITU's radio regioner ligger Danmark?
4. Hvad er batterikapaciteten udtryk for?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. En kvartbølge ground-plane antenne til 145 MHz er anbragt i toppen af en 10 m høj antennemast. Hvad kan antennens jordplan bestå af?
8. Hvilken af nedenstående transmissionslinier er et koaksialkabel?
9. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
10. Jævnstrøm betegnes:
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Hvad er forkortelsen for en "meddelelse, melding"?
13. Hvilken Q-kode anvendes for at spørge "er du klar?"
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
16. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top