Ikke-teknisk prøve 2016-10-29


1. Effekt måles i?
2. Hvad er det mest anvendte amatør-radio præfiks i Danmark?
3. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
4. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
5. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
6. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elements Yagi-Uda antenne?
7. Hvilken betydning har det, at antennen anbringes så højt og frit som muligt?
8. Hvad forstår man ved at etablere radiokontakt?
9. Forkortelsen for "megahertz" er:
10. En amatørradiosender forstyrrer et tv. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
11. Kan man ved anvendelse af amatørradio-frekvensbånd over 50 MHz komme til at forstyrre en nabos tv modtagelse?
12. Hvilken Q-kode anvendes til at fortælle, at en amatørradiostations udsendelse forstyrres?
13. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en anden amatørradiostation om at sende langsommere?
14. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
15. Hvad vi det sige "at åbne repeateren"?
16. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
17. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
18. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
19. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?

20. Hvad er et QSL-kort?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top