Ikke-teknisk prøve 2017-09-27


1. Hvad måles den elektriske spænding i?
2. Hvilket af de viste frekvensområder ligger i et amatørradiofrekvensbånd i Danmark?
3. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
4. Hvordan beskytter en HPFI-afbryder mod, at man får et livsfarligt elektrisk stød?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. En kvartbølge ground-plane antenne til 145 MHz er anbragt i toppen af en 10 meter høj antennemast. Hvad kan antennens jordplan bestå af?
8. Hvilken betydning har det, at antennen anbringes så højt og frit som muligt?
9. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
10. En 2-meter amatørsender forstyrrer et musikanlæg. Hvad kan der gøres for at fjerne forstyrrelserne?
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Må indehaveren af et D-certifikat anvende frekvensbåndet 87,5 - 108 MHz til amatørradio?
13. Hvilken Q-kode anvendes til at bede en anden amatørradiostation om at sende langsommere?
14. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
15. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
16. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
17. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
18. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
19. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
20. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo, kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top