Ikke-teknisk prøve 2018-03-28


1. Hvad måles den elektriske spænding i?
2. Effekt måles i?
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikatkategori?
4. Hvad kan selv en lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
6. En kvartbølge ground-plane antenne til 145 MHz er anbragt i toppen af en 10 metere høj antennemast. Hvad kan antennens jordplan bestå af?
7. Hvilken af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?
8. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
9. Strøm måles med et?
10. Vekselstrøm betegnes:
11. Kan man ved anvendelse af amatørradio-frekvensbånd over 50 MHz komme til at forstyrre en nabos TV modtagelse?
12. Q-koden "QTH" angivet ved det fonetiske alfabet er:
13. I hvilket amatørbånd ligger frekvensen 1296 MHz?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
16. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
19. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top