Ikke-teknisk prøve 2018-09-30


1. Effekt måles i?
2. Hvad er det mest anvendte amatør-radio præfiks i Danmark?
3. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. Hvilket af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?
8. Hvad er en ring-QSO?
9. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
10. Forkortelsen for "megahertz" er?
11. En 2 meter station forstyrrer et tv, selv om tv'et ikke er tilsluttet antennekabler. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelsen?
12. Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder dig?
13. I hvilket amatørradiobånd ligger frekvensen 1296 MHz?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad vil det sige at "åbne repeateren"?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
19. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter.
Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
20. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top