Ikke-teknisk prøve 2019-09-22


1. Hvad måles i volt?
2. Frekvens måles i:
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Hvad er forskellen på et tørbatteri og en akkumulator?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elements Yagi-Uda antenne?
8. Hvilken antennetype er en Yagi-Uda antenne?
9. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
10. Hvordan måler man almindeligvis elektrisk modstand?
11. En 2-meter station forstyrrer et TV, selv om TV'et ikke er tilsluttet antennekablet. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelsen?
12. Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder dig?
13. Hvilken Q-kode anvendes for at spørge "er du klar?"
14. Hvordan betegnes det modtagne signal, når signalstyrken er S3?
15. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
16. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
17. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
18. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
19. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
20. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at bliver på frekvensen?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top