Ikke-teknisk prøve 2019-11-30


1. 1 svingning pr. sekund er lig med en frekvens på:
2. I hvilken af ITU's radio regioner ligger Danmark?
3. Hvad er lysnittets effektiv-spænding i Danmark?
4. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
5. Hvilken af nedenstående transmissionslinier er et koaksialkabel?
6. Hvad er en ring-QSO?
7. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
8. Jævnstrøm betegnes:
9. Vekselstrøm betegnes:
10. En 2 meter amatørsender forstyrrer et musikanlæg. Hvad kan man gøre for at fjerne forstyrrelserne?
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"
12. Hvilken Q-kode anvendes for at spørge "hvad er din position?"
13. Hvorfor er det vigtigt at lytte på frekvensen, før man kalder CQ?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
16. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
17. Må man kalde CQ i alle amatørradiofrekvensbånd?
18. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
19. Hvad er et QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top