Ikke-teknisk prøve 2021-04-17-hold1


1. Hvad måles den elektriske spænding i?
2. Hvilket af de viste frekvensområder ligger i et amatørradiofrekvensbånd i Danmark?
3. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Hvad er forskellen på et tørbatteri og en akkumulator?
6. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
7. Hvor mange dipoler findes der i en fire-element Yagi-Uda antenne?
8. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
9. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
10. Vekselstrøm betegnes:
11. En amatørradiosender forstyrrer et TV. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af STEVNS?

13. Hvad er det internationale nødsignal på telefoni?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
18. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
19. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top