Ikke-teknisk prøve 2021-04-17-hold2


1. Effekt måles i?
2. Hvilket af de viste frekvensområder ligger i et amatørradiofrekvensbånd i Danmark?
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
4. Hvad forstås ved et batteris kapacitet?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Hvilken antennetype er en Yagi-Uda antenne?
7. Hvad kan være grunden til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
8. Vekselstrøm betegnes:
9. Forkortelsen for "megahertz" er:
10. En amatørradiosender forstyrrer et TV. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
11. Kan man ved anvendelse af amatørradio-frekvensbånd over 50 MHz komme til at forstyrre en nabos TV modtagelse?
12. Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder dig?
13. Hvad er forkortelsen for en "meddelelse, melding"?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
16. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
17. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
18. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
19. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
20. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top