Ikke-teknisk prøve 2021-05-29


1. Effekt måles i?
2. Hvad måles den elektriske spænding i?
3. Hvad er det mest anvendte amatør-radio præfiks i Danmark?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elementers Yagi-Uda antenne?
7. Hvilken af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?
8. Du lytter på 145,600 MHz, som er en repeaters udgangsfrekvens. Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at anvende denne repeater?
9. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
10. En amatørradiosender forstyrrer et TV. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
11. En 2 meter station forstyrrer et TV, selv om TV'et ikke er tilsluttet antennekablet. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelsen?
12. Q-koden "QTH" angivet ved det fonetiske alfabet er:
13. Ved etablering af en forbindelse skal man ...
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
16. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
17. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
18. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
19. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo - kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
20. Hvad er QSL-kort?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top