Ikke-teknisk prøve 2021-06-01


1. Hvad er enheden for elektrisk strøm?
2. Hvilket af de viste frekvensområder ligger i et amatørradiofrekvensbånd i Danmark?
3. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
4. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elementers Yagi-Uda antenne?
8. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
9. Spænding måles med et:
10. Vekselstrøm betegnes:
11. En amatørradiosender forstyrrer et TV. Hvad kan man gøre for at afhjælpe forstyrrelserne?
12. Må indehaveren af et D-certifikat anvende frekvensbåndet 87,5-108 MHz til amatørradio?
13. Hvilket frekvensområde er forbeholdt amatørradiotrafik?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
15. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
16. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
17. Må man kalde CQ i alle amatørradiofrekvensbånd?
18. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo - kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top