Ikke-teknisk prøve 2021-08-17


1. Effekt måles i?
2. Hvad måles den elektriske spænding i?
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


8. Hvilken af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?
9. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
10. Jævnstrøm betegnes:
11. En 2 meter amatørsender forstyrrer et musikanlæg. Hvad kan man gøre for at fjerne forstyrrelserne?
12. Hvilken Q-kode anvendes til spørgsmålet "Varierer styrken af mine signaler"?
13. Hvilken Q-kode anvendes for at spørge "er du klar"?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
16. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
17. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
18. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
19. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo - kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
20. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top