Ikke-teknisk prøve 2021-08-21


1. 1 svingning pr. sekund er lig med en frekvens på:
2. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
3. Hvad er forskellen på et tørbatteri og en akkumulator?
4. Hvordan beskytter en HPFI-afbryder mod, at man får et livsfarligt elektrisk stød?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
7. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


8. Hvilken af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?
9. Du lytter på 145,600 MHz, som er en repeaters udgangsfrekvens. Hvilken frekvens skal din sender indstilles på for at anvende denne repeater?
10. Hvordan måler man almindeligvis elektrisk modstand?
11. En 2 meter station forstyrrer et TV, selv om TV'et ikke er tilsluttet antennekablet. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelsen?
12. Hvad er Q-koden for "Skift til en anden frekvens"?
13. Hvad er den operationelle forkortelse for "please" (vær så venlig)?
14. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
17. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
18. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
19. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top