Ikke-teknisk prøve 2021-11-27


1. Frekvens måles i:
2. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?
3. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
4. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
7. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


8. Hvilken antennetype er en yagi-uda antenne?
9. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?
10. Hvordan måler man almindeligvis elektrisk modstand?
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Hvilken Q-kode anvendes til at fortælle, at en amatørradiostations udsendelse forstyrres
13. Q-koden QRT betyder:
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
16. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
17. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
18. Må man kalde CQ i alle amatørradiofrekvensbånd?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top