Ikke-teknisk prøve 2022-01-22


1. Hvilket bogstav bruger vi for enheden spænding?
2. Hvad er det mest anvende amatør-radio prefix i Danmark?
3. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
4. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
5. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
6. En kvart-bølge ground-plane antenne til 145 MHz er anbragt i toppen af en 10 meter høj antennemast. Hvad kan antennens jordplan bestå af?
7. Hvilken af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?
8. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende- og modtageantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?
9. Strøm måles med et:
10. Forkortelsen for "megahertz" er:
11. Kan man ved anvendelse af amatørradio-frekvensbånd over 50 MHz komme til at forstyrre en nabos TV modtagelse?
12. Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af WHISKEY?
13. Har du som radioamatør-bruger tavshedspligt i forhold til amatørradio-korrespondance?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
16. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ, her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo - kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over sine forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top