Ikke-teknisk prøve 2022-05-19


1. Effekt måles i?
2. Frekvens måles i:
3. I hvilken at ITU's Radio Regioner ligger Danmark?
4. Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?
5. Har danske radioamatører pligt til at føre logbog?
6. Hvad betyder det, hvis du hører en station kalde "CQ København"?
7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elementers Yagi-Uda antenne?
8. Hvilken betydning har det, at antennen anbringes så højt og frit som muligt?
9. Hvad kan være en grund til, at VHF radiobølger udbreder sig dårligt inde i bygninger?
10. Jævnstrøm betegnes:
11. En 2 meter amatørsender forstyrrer et musikanlæg. Hvad kan man gøre for at fjerne forstyrrelserne?
12. Hvad er Q-koden for "Skift til en anden frekvens"?
13. I hvilket amatørradiobånd ligger frekvensen 1296 MHz?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S3?
16. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
17. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
18. Hvilken hovedregel gælder for brug af telefoni på alle amatørradiobånd?
19. Må man anvende CQ kald i alle amatørradiofrekvensbånd?
20. Hvad er QSL-kort?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top