Ikke-teknisk prøve 8


1. Ampere er enheden for:

a) Effekt
b) Spænding
c) Modstand
d) Strøm
2. Watt er enheden for: 

a) Strøm
b) Effekt
c) Spænding
d) Modstand
3. Spænding måles i:

a) Ohm
b) Ampere
c) Watt
d) Volt
4. Hvad er spændingen hvis du anvender lysnettet som energikilde?

a) 230 V
b) 50 V
c) 440 V
d) 360 V
5. Hvorfor er det vigtigt først at lytte på den frekvens, man ønsker at anvende til en QSO?

a) Man lytter ikke først på frekvensen 
b) For ikke at forstyrre andres brug af frekvensen
c) Antennen skal tilpasses
d) For at give andre mulighed for at kalde mig først
6. Sender og modtager du på samme frekvens, når du benytter en repeater til QSO?

a) Nej, jeg sender og modtager på forskellige frekvenser
b) Ja 
c) Det kan man selv vælge
d) Repeatere må ikke benyttes til QSO
7. Hvilken type antenne er en yagi?

a) Kunstantenne
b) Retningsantenne
c) Halvbølgeantenne
d) Kvartbølgeantenne
8. Strømstyrke måles med et:

a) Voltmeter
b) Ohmmeter
c) Kan ikke måles
d) Amperemeter
9. Hvordan udbredes VHF/UHF radiobølger?

a) Udbredes slet ikke
b) Reflekteres altid af de forskellige luftlag
c) Kan kun benyttes med vertikal antenne
d) Efter rette linier og reflekteres normalt ikke af de forskellige luftlag
10. Hvad er forkortelsen for Megahertz?

a) MHz
b) GHz
c) kHz
11. I hvilke tilfælde af forstyrrelser anvendes ferritringe (HF-filtre)?

a) Direkte indstråling
b) Kan ikke anvendes i forstyrrelsessager
c) Indstråling via antennetilslutning
d) Indstråling via tilslutningsledninger
12. Hvad måles modstand i?

a) Ohm
b) Volt
c) Watt
d) Ampere
13. Hvilken Q-kode anvendes for at fortælle, at jeg er klar?

a) QRT
b) QRV
c) QRP
d) QRS
14. Når signalstyrken er S3, er det:

a) Overordentligt kraftige signaler
b) God styrke
c) Ret god styrke
d) Svage signaler
15. Er det tilladt på en simplex kanal at bryde ind i en bestående QSO?

a) Nej
b) På simplex kanaler kan man ikke bryde ind
c) Ja, men det er ikke god tone
d) Det afhænger af hvilken licenstype, man har
16. Hvad forbinder man med at opnå radiokontakt?

a) Enten ved selv at besvare et opkald eller ved at lave et opkald, som besvares
b) Det er et udtryk, som ikke anvendes
c) Udtrykket benyttes hvis man forstyrrer en igangværende QSO
d) At QSO ikke opnås over en repeater
17. Anvender man CQ opkald på 2 meter?

a) CQ anvendes kun på frekvenser over 50 MHz
b) Nej
c) CQ anvendes kun på frekvenser under 50 MHz
d) Ja 
18. Hvad er et QSL-kort?

a) Udsendes kun af et bureau, hvis de har hørt dig i luften
b) Benyttes i rævejagter
c) En skriftlig bekræftelse på en ført QSO
19. I hvilken situation kan du miste dit amatørradio certifikat?

a) Man kan aldrig miste sit certifikat
b) Hvis jeg groft eller gentagne gange overtræder lov om radiofrekvenser eller de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår
c) Hvis jeg ikke besvarer opkaldende stationer
d) Hvis jeg fortæller, hvad jeg lige har hørt på en anden amatør-radio-frekvens
20. Hvad betyder det, hvis du hører "CQ København"?

a) Et kald kan ikke målrettes på denne måde
b) Målrettet opkald beregnet for amatører uden for København
c) Målrettet opkald beregnet for amatører i København
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top