Ikke-teknisk prøve 2016-02-11


1. Hvordan forkortes enheden for frekvens?
2. Hvad måles i volt?
3. Hvilket af de viste frekvensområder ligger et amatørradiofrekvensbånd i Danmark?
4. Hvad kan selv en ret lav strøm gennem kroppen medføre?
5. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
6. Figuren viser principtegningen af en antenne af typen:


7. Jævnstrøm betegnes:
8. Hvilken betydning har det, at antennen anbringes så højt og frit som muligt?
9. UHF radiobølger kan til tider modtages, selv om der ikke er direkte sigt mellem sende- og modtageantenne i f.eks. en by. Hvordan kan det lade sig gøre?
10. Strøm måles med et:
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Hvad er forkortelsen for "please" (vær så venlig)?
13. Hvorfor er det vigtigt at lytte på frekvensen, før man kalder CQ?
14. Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?
15. Hvad vil det sige, at man fører en simplex QSO?
16. Er det tilladt at bryde ind i en simplex QSO?
17. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter stationen OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
18. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSOen. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
19. Hvad er QSL-kort?
20. I hvilket tilfælde vil det være belejligt at have ført logbog over ens forbindelser?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top