Ikke-teknisk prøve 2016-04-18


1. Ampere er måleenheden for
2. Er kaldesignaler i Danmark tildelt efter certifikat-kategori?
3. Hvad kan selv en lav strøm gennem kroppen medføre?
4. Hvordan beskytter en HPFI-afbryder mod, at man får et livsfarligt elektrisk stød?
5. Hvad er fordelen ved at benytte en repeater?
6. Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?
7. Hvad hedder de 3 elementer i en 3-elementers Yagi-Uda antenne?
8. Hvad er en ring-QSO?
9. Hvad er et multimeter (universalinstrument)?
10. En 2 meter amatørsender forstyrrer et musikanlæg. Hvad kan man gøre for at fjerne forstyrrelserne?
11. Hvad betyder forkortelsen "RX"?
12. Hvad er det internationale nødsignal på telefoni?
13. Hvorfor er det vigtigt at lytte på frekvensen, før man kalder CQ?
14. Hvad vil det sige "at åbne repeateren"?
15. Hvad sker der, når repeateren "falder ud"?
16. Hvad sker der, når en ubemandet repeater benyttes til QSO?
17. Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?
18. Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB - Oscar Zulu 1 Kilo Lima Bravo kalder CQ og skifter. Du benytter OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?
19. OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone "ret" til at blive på frekvensen?
20. Hvad er et QSL-kort?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top