Licensbestemmelser


1. Hvem udsteder bekendtgørelser om amatørradio i Danmark?2. Hvad forstås ved en radioamatør?3. Hvad kræves for at gå i luften som radioamatør?4. Operatørlicensen kaldes også?5. Må du sende mellem 50 - 52 MHz (6 meter båndet) hvis du har operatørlicens kategori D?6. Må du køre over satellit med operatørlicens kategori D?7. Må man kalde op uden at bruge sit kaldesignal?8. Hvilken licenskategori må sende på HF (3-30 MHz)?
9. Hvem må man oprette forbindelse med gennem amatørradio?10. Hvad må radioamatøren udsende?
11. Hvem skal sikre, at der ikke opstår uacceptable forstyrrelser fra radioen hos andre?
12. I hvilken af disse situationer har en radioamatør tavshedspligt?13. Hvilken sendeeffekt må man anvende i området 144-146 MHz med operatørlicens kategori D?
14. Hvilken sendeeffekt må man anvende i området 1240-1300 MHz med operatørlicens kategori D?
15. Hvilken sendeeffekt må man anvende i området 432-438 MHz med operatørlicens kategori D?
16. Hvilken sendeeffekt må man anvende i området 10 - 10,5 GHz med operatørlicens kategori D?
17. Hvilken sendeeffekt må man anvende i området 50-52 MHz med operatørlicens kategori D?
18. Hvad er formålet med at føre logbog?
19. Må logbogen føres på computer?20. Hvilke grundlæggende data bør logbogen indeholde?
21. Hvilke frekvenser må benyttes med operatørlicens kategori D?
22. Du har D-certifikat og vil gerne prøve at sende på 10 meter båndet. Hvad gør du?23. Du har D-certifikat og vil gerne prøve EME på 2 meter båndet med 1 kW. Hvad gør du?24. Du har ikke licens, men vil gerne prøve at sende på 2 meter båndet. Hvad gør du?25. Du har ikke licens, men vil gerne tale med din bror på 20 m båndet. Han er radioamatør i Japan. Hvad gør du?26. Må operatørlicensen bruges i andre lande?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top