Målinger


1. En komponent måles til 470 Ohm. Hvilken af nedenstående komponenter har man målt på?

a) Modstand
b) Kondensator
c) Lysnettet
d) En glasstang
2. På et batteri måles 1,5 V. Hvad har man målt?

a) Batteriets strømstyrke
b) Batteriets effekt
c) Batteriets spænding
d) Batteriets indre modstand
3. Gennem en modstand måles 1,5 A. Hvad har man målt?

a) Modstandens ohmske værdi
b) Spændingen over modstanden
c) Strømmen gennem modstanden
d) Den afsatte effekt i modstanden
4. På en pære et trykt følgende: 12 V 60 W. Hvilken effekt har pæren?

a) 12 W
b) 5 W
c) 60 W
d) 1260 W
5. Spændingen på et tørbatteri skal måles. Hvilket instrument bruger du?

a) Amperemeter
b) Voltmeter
c) Ohmmeter
d) Kapacitetsmåler
6. Du skal måle en modstands værdi. Hvilket instrument bruger du?

a) Amperemeter
b) Voltmeter
c) Ohmmeter
d) Kapacitetsmåler
7. Du skal måle strømmen gennem en bilpære. Hvilket instrument bruger du?

a) Amperemeter
b) Voltmeter
c) Ohmmeter
d) Frekvenstæller
8. Du skal måle frekvensen fra en sender. Hvilket instrument bruger du?

a) Amperemeter
b) Voltmeter
c) Ohmmeter
d) Frekvenstæller
9. Du skal måle lysnettets spænding med et multimeter. Hvilken indstilling vælges?

a) Volt DC
b) Volt AC
c) Ampere DC
d) Ampere AC
e) Ohm
10. Du skal måle spændingen over en bils akkumulator med et multimeter. Hvilken indstilling vælges?

a) Volt DC
b) Volt AC
c) Ampere DC
d) Ampere AC
e) Ohm
11. Du skal måle værdien af en modstand med et multimeter. Hvilken indstilling vælges?

a) Volt DC
b) Volt AC
c) Ampere DC
d) Ampere AC
e) Ohm
12. Du skal måle strømmen gennem en bilpære med et multimeter. Hvilken indstilling vælges?

a) Volt DC
b) Volt AC
c) Ampere DC
d) Ampere AC
e) Ohm
13. Hvad kan man bruge frekvenstælleren til?

a) Måle senderens strømforbrug
b) Kontrollere netspændingen
c) Måle senderens udgangseffekt
d) Kontrollere senderens frekvens og dermed om båndplanen overholdes
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top