Q-koden del 1 - Hvad betyder disse forkortelser?


1. QRK?

a) Hvorledes er forståeligheden af mine signaler?
b) Skal jeg nedsætte sendeeffekten?
c) Hvem kalder mig?
d) Hvad er din position?
2. QRM

a) Du kaldes af ...
b) Din udsendelse forstyrres
c) Min position er ...
d) Nedsæt sendeeffekten
3. QRN?

a) Skal jeg vente?
b) Jeg er klar
c) Nedsæt sendeeffekten
d) Generes du af atmosfærisk støj?
4. QRO

a) Stands sendingen
b) Hvem kalder mig?
c) Forøg sendeeffekten
d) Skift til anden frekvens
5. QRP

a) Jeg kan korrespondere direkte med ...
b) Forståeligheden af dine signaler er ...
c) Jeg giver dig kvittering
d) Nedsæt sendeeffekten
6. QRT?

a) Skal jeg standse sendingen?
b) Er du klar?
c) Kan du give mig kvittering?
d) Hvad er din position?
7. QRV

a) Jeg giver dig kvittering
b) Jeg er klar
c) Du bedes vente
d) Min position er ...
8. QRX?

a) Hvorledes er forståeligheden af mine signaler?
b) Skal jeg nedsætte sendeeffekten?
c) Generes du af atmosfærisk støj?
d) Hvornår kalder du mig igen?
9. QRZ?

a) Hvem kalder mig?
b) Skal jeg skifte til en anden frekvens?
c) Er du klar?
d) Hvorledes er forståeligheden af mine signaler?
10. QSB?

a) Hvem kalder mig?
b) Varierer styrken af mine signaler?
c) Hvad er din position?
d) Du bedes vente
11. QSL

a) Er du klar?
b) Hvad er din position?
c) Jeg generes af atmosfærisk støj
d) Jeg giver dig kvittering
12. QSO?

a) Varierer styrken af mine signaler?
b) Kan du korrespondere direkte med ...?
c) Hvad er din position?
d) Hvem kalder mig?
13. QSY?

a) Generes du af atmosfærisk støj?
b) Hvorledes er forståeligheden af mine signaler?
c) Er du klar?
d) Skal jeg skifte til en anden frekvens?
14. QTH?

a) Hvad er din position?
b) Er du klar?
c) Skal jeg vente?
d) Skal jeg skifte til en anden frekvens?
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top