Stationsbetjening del 1


1. Hvorfor skal man først lytte på en frekvens før man sender?

a) For ikke at forstyrre igangværende trafik
b) For at høre om antennen er i resonans
c) For at senderen kan varme op
d) For at andre kan kalde mig først
2. Man kalder en QSO for "simplex" når:

a) Min sendefrekvens ligger højere end modtagerens frekvens
b) Min sender og modtager ligger på samme frekvens
c) Min sendefrekvens ligger lavere end modtagerens frekvens
d) Modtageren bruges ikke
3. Ved en QSO over repeater gælder:

a) Min senders frekvens ligger højere end modtagerens frekvens
b) Min sender og modtager ligger på samme frekvens
c) Min senders frekvens ligger lavere end modtagerens frekvens
d) Modtageren bruges ikke
4. Hvad kaldes det, når flere radioamatører deles om en frekvens og skiftes til at tale?

a) Kæde-QSO
b) Ring-QSO
c) Liste-QSO
d) Ikke tilladt med kategori D
5. Må man bryde ind i en simplex QSO?

a) Ja, men kun hvis de andre deltagere har samme licenskategori
b) Ja, men man bør først spørge om det er i orden
c) Nej, det er forbudt
d) Simplex QSO bruges ikke længere
6. Hvilken fordel er der ved at bruge FM modulation på 2 meter båndet?

a) FM er bedst til forbindelser over Atlanterhavet
b) FM er støjsvagt, og man kan køre både simplex og over repeatere
c) Man må kun bruge FM med kategori A eller B
d) FM giver rabat på licensen
7. Hvilken fordel er der ved at bruge SSB modulation på 2 meter båndet?

a) SSB har lille båndbredde og kan række langt
b) SSB må kun anvendes med licens kategori A eller B
c) SSB må ikke anvendes med indendørs antenner
d) SSB bruges kun når man taler engelsk
8. Dit kaldesignal er OZ1NY. Du hører OZ1OLD kalde CQ (simplex) og du vil besvare hans opkald. Hvad sender du?

a) OZ1OLD det er mig som kalder, skifter
b) OZ1OLD det er OZ1NY Oscar Zulu Et November Yankey som kalder, skifter og lytter
c) OZ1OLD her er 1NY i Valby, navnet er Kurt, jeg kører med en Yaesu station og antennen er en GP, fik du det?
9. Dit kaldesignal er OZ1NY. Frekvensen er ledig (simplex) og du vil kalde CQ. Hvad sender du?

a) CQ det er 1NY, En New Yorker, skifter og lytter
b) CQ CQ CQ det er OZ1NY, Oscar Zulu Et November Yankey, OZ1NY, skifter og lytter
c) Er der nogen, som vil snakke med mig? Skifter
d) Man kalder ikke CQ på 2 meter båndet
10. Dit kaldesignal er OZ1NY. Du vil høre, om der er nogen som vil snakke over repeateren. Hvad sender du?

a) Her er OZ1NY, er der nogen QRV? Det var OZ1NY, Oscar Zulu Et November Yankee.
b) Hej, er der nogen som vil have en sludder, eller er I faldet i søvn allesammen? Det var 1NY
c) Det var OZ1NY som åbnede Vejrhøj. OZ9PAL er du her?
d) Det var OZ1NY med en test.
11. Hvad er et QSL-kort?

a) Et kort med et foto af den by man bor i
b) En skriftlig bekræftelse af en QSO
c) Bruges ofte af firmaer, som sælger brugt udstyr og antenner
d) Et kort som viser den radio man kører med
12. Hvad er en test (contest)?

a) En prøve, som afholdes ugen før man går op til licensprøve
b) En konkurrence, hvor det gælder om at kontakte så mange stationer som muligt
c) Et eftersyn på bilen før man monterer en radiosender i den
d) En radioprøve som man skal igennem hvis man overtræder licensreglerne
13. Hvor ofte skal man bruge sit kaldesignal?

a) Kun ved starten af en QSO.
b) Kun ved slutningen af en QSO.
c) Ved starten og slutningen af en QSO.
d) Ved starten og slutningen af en QSO samt mindst hvert 10. minut.
14. En QSO varer 15 minutter. Hvor mange gange skal man som minimum sige sit kaldesignal?

a) 1 gang
b) 2 gange
c) 3 gange
d) 4 gange
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top