Stationsbetjening del 2


1. Hvad er en repeater?

a) En antenne
b) En transceiver, som modtager og sender på forskellige frekvenser samtidigt
c) En kraftig sender
d) En følsom modtager
2. En repeater på 2 meter båndet har udgang på 145,600 MHz. På hvilken frekvens ligger indgangen?

a) 145,000 MHz
b) 145,500 MHz
c) 146,200 MHz
d) 144 MHz
3. En repeater på 70 cm båndet har indgang på 433,000 MHz. Hvor ligger udgangsfrekvensen?

a) 434,000 MHz
b) 435,000 MHz
c) 436,000 MHz
d) 437,000 MHz
4. Hvordan åbnes en repeater normalt?

a) Man tænder for radioen
b) Man sender en tone på 1750 Hz i nogle sekunder
c) Man kobler mikrofonen til
d) Man sender en tone på 750 Hz
5. Nogle repeatere kræver, at brugeren udsender en tone i området 67 Hz - 250,3 Hz. Hvad kaldes denne tone?

a) Hyletone
b) Flytone
c) Pilottone
d) Ikke tilladt i Danmark
6. Hvad er afstanden mellem sendefrekvens og modtagefrekvens på en 2 meter repeater?

a) 0,6 MHz
b) 2 MHz
c) 4 MHz
d) 6 MHz
7. Hvad er afstanden mellem sendefrekvens og modtagefrekvens på en 70 cm repeater?

a) 0,6 MHz
b) 1,0 MHz
c) 2 MHz
d) 6 MHz
8. Hvad betyder det, at en repeater falder ud?

a) Repeateren er beskadiget fysisk
b) Repeaterens sender stopper
c) Repeaterens licens er udløbet
d) Repeaterens modtager er ikke følsom nok
9. Hvad er fordelen ved at bruge en repeater?

a) Repeateren betales af staten
b) Repeateren bruges kun af mobilstationer
c) Repeateren giver længere rækkevidde for svage stationer
10. På repeateren aftaler 2 brugere at "gå på simplex". Hvad gør de?

a) Skifter til en kanal hvor der ikke er repeatere
b) Anvender gammelt udstyr
c) Lader repeateren holde en pause
d) Går udendørs
11. Dit kaldesignal er OZ1LA. Du kalder OZ5AB over repeateren. Hvad siger du, når repeateren er åben?

a) Hej Fem Ali Baba, er du stået op?
b) OZ5AB er du QRV? Det var OZ1LA
c) 5AB er du her?
d) Fem Alfa Bravo, er du QRM?
12. Du hedder Lars og har kaldesignalet OZ1LA. Du vil teste, om andre kan høre dig over repeateren. Hvad siger du?

a) Hvordan lyder min modulation?
b) Her er OZ1LA, Oscar Zula Et Lima Alfa, må jeg få en rapport?
c) Det er Lars, kan I høre mig?
d) Er der nogen QRV?
13. Hvad betyder det at taste repeateren?

a) Man besøger det sted, hvor repeateren sender fra
b) Man justerer antennen
c) Man sender til repeateren så den ikke falder ud
d) Man lukker repeateren
14. Hvad vil det sige at åbne en repeater?

a) Man reparerer den
b) Man kalder alle stationer, som lytter
c) Man aktiverer repeaterens sender
d) En repeater åbnes aldrig
This is more feedback!
This is the feedback!Back to Top