Strømforsyning og sikkerhed


1. Hvad kendetegner et tørbatteri?
2. Hvad kendetegner en akkumulator?
3. Hvad kendetegner lysnettet i Danmark?
4. Hvordan kan 230 V AC fra lysnettet anvendes i et apparat, som kræver 12 V DC?
5. Et CE-mærket apparat korsluttes. Hvad bør der ske af hensyn til sikkerheden?
6. Hvilken spænding er der i en almindelig stikkontakt i Danmark?
7. Hvad kan der ske med en person, som får elektrisk strøm gennem kroppen?
8. Et elektrisk apparat, som kan tilsluttes lysnettet, skal være mærket med:
9. Hvordan fungerer et fejlstrømsrelæ (HFI-afbryder eller HPFI-afbryder)?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top